EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS МУСКУЛЕН ПРОИЗХОД, АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ | КАРТИ НА ТЯЛОТО - ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Extensor carpi radialis longus



Избор На Редактора
Средни фаланги (стъпало)
Средни фаланги (стъпало)
Разтегателят carpi radialis longus е мускул, който помага за движението на ръката. Също така улеснява движението в китката. Участва в удължаването и отвличането на ръката в ставата на китката. Мускулът също играе роля при флексията на лакътя.