FLEXOR CARPI ULNARIS МУСКУЛЕН ПРОИЗХОД, ФУНКЦИЯ И АНАТОМИЯ | КАРТИ НА ТЯЛОТО - ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Flexor carpi ulnarisИзбор На Редактора
Трицепс брахии
Трицепс брахии
Предните мускули на предмишницата се състоят от три слоя, повърхностен, междинен и дълбок флексор. И трите слоя са разположени във флексорното отделение. Сред повърхностните мускули е флексорът carpi ulnaris.