АНАТОМИЯ, ФУНКЦИЯ И ДИАГРАМА НА ДОЛНАТА МЕЗЕНТЕРИАЛНА АРТЕРИЯ | КАРТИ НА ТЯЛОТО - ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Долна мезентериална артерияИзбор На Редактора
Трицепс брахии
Трицепс брахии
Долната мезентериална артерия (IMA) довежда богата на кислород кръв до дебелото черво, по-специално до горната част на ректума и лявата колика, огъване в лявата страна на червата. Горната част на ректума не трябва да се бърка с