АНАТОМИЯ, ФУНКЦИЯ И ДИАГРАМА НА ОБТУРАТОРНИЯ НЕРВ | КАРТИ НА ТЯЛОТО - ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Обтурационен нервИзбор На Редактора
Средни фаланги (стъпало)
Средни фаланги (стъпало)
Обтурационният нерв започва от медиалната граница на големия псоас мускул. Той преминава през обтурационния отвор (отвор в тазовата кост), преди да влезе в бедрото, където се разклонява на две части, преден клон и заден клон.