АНАТОМИЯ, ФУНКЦИЯ И ДИАГРАМА НА ОБТУРАТОРНИТЕ ВЕНИ | КАРТИ НА ТЯЛОТО - ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Обтураторни вениИзбор На Редактора
Средни фаланги (стъпало)
Средни фаланги (стъпало)
Обтурационните вени са разположени в таза, близо до задната част на бедрото. Те са пункт за събиране на вени, които отвеждат кръвта от долната част на гърба, както и бедрата.