АНАТОМИЯ, ФУНКЦИЯ И ДИАГРАМА НА ЗАДНАТА ЦЕКАЛНА АРТЕРИЯ | КАРТИ НА ТЯЛОТО - ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Задна цекулна артерияИзбор На Редактора
Трицепс брахии
Трицепс брахии
Задната цекулна артерия се намира в корема близо до долните черва. Той се разклонява от илеоколичната артерия и може да се разклони по-нататък към апендикулярната артерия.