АНАТОМИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФУНКЦИЯ НА ОБВИВКАТА НА РЕКТУСА | КАРТИ НА ТЯЛОТО - ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Ножна обвивкаИзбор На Редактора
Средни фаланги (стъпало)
Средни фаланги (стъпало)
Ректусната обвивка се състои от две части, известни като задната обвивка и предната обвивка. Тези обвивки са направени от влакна на transversus abdominis, вътрешна коремна коса (IAO) и външна коремна коса (EAO), които са мускули на