ЛОШ ЛИ Е ОРИЗЪТ? СРОК НА ГОДНОСТ, СРОК НА ГОДНОСТ И ДР - ХРАНЕНЕ

Лош ли е оризът? Срок на годност, срок на годност и дрИзбор На Редактора
Трицепс брахии
Трицепс брахии
Срокът на годност на сухия ориз варира от бял ориз до кафяв, но след като се сготви, всички видове ориз имат еднакъв срок на годност. Тази статия обяснява дали сухият и варен ориз се разваля, както и опасностите от яденето на ориз с изтекъл срок на годност.