МЕДИАЛНА АНАТОМИЯ, ФУНКЦИЯ И ДИАГРАМА НА GLOBUS PALLIDUS | КАРТИ НА ТЯЛОТО - ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Медиален глобус палидусИзбор На Редактора
Трицепс брахии
Трицепс брахии
Медиалният глобус палидус е терминът, използван за изходни ядра (клъстер от нервни клетки или неврони) от базалните ганглии. Базалните ганглии са огромни клъстери неврони, които са отговорни за неволевите движения.