АНАТОМИЯ, ФУНКЦИЯ И ДИАГРАМА НА ИЛЕОКОЛИЧНАТА АРТЕРИЯ | КАРТИ НА ТЯЛОТО - ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Илеоколична артерияИзбор На Редактора
Трицепс брахии
Трицепс брахии
Илеоколичната артерия се разклонява от горната мезентериална артерия в долната част на корема и е най-ниският разклонен съд на горната мезентериална.